Våra tjänster och produkter

Våra tjänster är liksom företaget som helhet inriktade på att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att hjälpa våra kunder att reducera energiförbrukningen. Eftersom våra byggnader står för 40% av landets totala energiförbrukning finns mycket att hämta inom det här området, men det krävs rätt kunskap och detaljkännedom.

Energikonsult: För dig som planerar ett bygga till, renovera eller bygga nytt kan vi hjälpa dig att spara pengar, miljö och energi genom att välja rätt produkter och åtgärder. Det kan innefatta exempelvis rätt val av isolering, fönster och uppvärmning. Vi hjälper husbyggare och arkitekter att välja rätt.

Passivhus: Ett passivhus är så energisnålt och välisolerat att man i stort sett klarar uppvärmningen med enbart spillvärme och kroppsvärme. Vi erbjuder olika typer av arbetsformer för projektering av passivhus, och tar fram exempelvis energikalkyler och förslag på konstruktionsmässiga förändringar.

Solceller: Med hjälp av solceller på taket kan du samla in tusentals kWh varje år, vilket betalar sig på lång sikt i form av minskad elförbrukning, eventuell nettodebitering, skattereduktioner och inte minst miljöpåverkan.

Byggnation och renovering: I samarbete med vårt nätverk av erfarna hantverkare kan vi hjälpa dig med i princip alla typer av renoveringar, om- och tillbyggnader. 

Välkommen

Vi är specialister på energiprestanda och erbjuder bland annat högeffektiva bergvärmepumpar i Nacka och övriga Storstockholm.

Kontakta oss

Klimio AB
Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm

Telefon: 021-149 400

E-post: kontakt@bergvärmenacka.se

Vi arbetar med installation av bergvärmepumpar och konsultverksamhet inom energi